تگ های فرم دهی به نوشته ها در HTML به همراه فیلم آموزشی

در این قسمت از آموزش با مبحثی با عنوان Formatting Tags آشنا میشویم و خواهیم دانست که چگونه از تگ های فرم دهی برای قالب بندی متن ها استفاده کنیم

تگ های فرم دهی

در قسمت آشنایی با تگ body شما با برخی از تگ های فرم دهی به نوشته ها آشنا شدید، در این جلسه به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.

فرم دهی به متن ها و نوشته ها با استفاده از Formatting Tags

برای فرم دهی به نوشته ها متن ها و کلمه های مورد نظرمان از تگ های فرم دهی استفاده می شود.

در برخی موارد از این تگ ها با عنوان تگ قالب بندی متن یاد می شود.

در فهرست زیر به برخی از Formatting Tags – تگ قالب بندی ، رایج اشاره می کنیم

  • <big> : برای بزرگ کردن کلمه یا جمله مورد نظر از آن استفاده می شود.
  • <small> :  بر خلاف تگ <big> از آن برای کوچک کردن کلمه یا جمله مورد نظر استفاده می شود.
  • <center> :  برای وسط چین کردن متن از آن استفاده می شود.
  • <sub> :  برای قرار دادن کلمه یا جمله ای پایینتر از متن اصلی از آن استفاده می شود.
  • <sup> :  برخلاف تگ <sub> برای قرار دادن کلمه یا جمله ای بالاتر از متن اصلی از آن استفاده می شود.
  • <del> :  استفاده از این تگ باعث می شود که کلمه یا جمله مورد نظر روی آن خط کشیده شود.
  • <s> :  این تگ نیز همانند تگ <del> باعث می شود که روی نوشته مورد نظر خط کشیده شود.
  • <strike> :  این تگ نیز همانند <del> و <s> عمل می کند فقط باید به این نکته توجه کرد که این تگ در نسخه html5 پشتیبانی نمی شود.
  • <blockquote> :  برای قراردادن نقل قول های طولانی از این تگ استفاده می شود.
  • <q> :  از این تگ بر خلاف تگ <blockquote> از آن برای نقل قول های کوتاه استفاده می شود.

 به این نکته توجه کنید که تمام تگ های قالب بندی فوق دارای تگ شروع و تگ پایان می باشند.

مثال Formatting Tags

در کد زیر نمونه ای از Formatting Tags در قالب مثال آورده شده است.

 

شما میتوانید فیلم آموزشی این قسمت را با لینک مستقیم دانلود کنید.