جدول در HTML را چگونه ایجاد کنیم به همراه فیلم آموزشی

در این قسمت از آموزش می خواهیم به نحوه تعریف جدول در HTML بپردازیم و اینکه برای تعریف جداول در HTML از چه تگ هایی و چگونه استفاده میشود

جدول در HTML

از آنجایی که HTML یک زبان ساده میباشد، میتوان مبحث جدول ها در HTML را از مباحص پیشرفته HTML دانست.

جداول در HTML چگونه تعریف می شوند

برای تعریف جدول در HTML از تگ table استفاده می کنیم

همانطور که می‌دانید هر جدولی دارای سطر و ستون میباشد و برای تعریف یک سطر در جدول از تگ باز و بسته شدن tr استفاده می کنیم، به بیان ساده یعنی هر تگ tr که در داخل تگ table قرار داده می شود یک سطر را در جدول ما ایجاد می‌کند.

یعنی اگر ما از دو تگ tr استفاده کنیم یعنی جدول ما دارای دو سطر می باشد.

سطر اول هر جدول مربوط به سر تیتر های آن می باشد و برای تعریف سر تیترهای جدول در html ما از تگ th استفاده میکنیم.

برای تعریف هر آیتم در سطر جدول از تگ td استفاده می کنیم، به بیان ساده تر می توان گفت که هر تگ td یک خانه یا یک سلول را به جدول ما اضافه می‌کند.
به این نکته توجه کنید که تگ td داخل تگ tr قرار میگیرد.

در مثال زیر به طور کامل مواردی که بالا توضیح داده شده است در قالب یک مثال بیان شده است

  • تمام سطر ها و خانه ها و همه آیتم‌ها در داخل تگ table قرار گرفته اند.
  • در این جدول ما چهار سر تیتر را با استفاده از تگ th تعریف کرده‌ایم. همانطور که ملاحظه میکنید این سرتیترها داخل تگ tr قرار گرفته اند.
  • در سه سطر بعدی نیز، آیتم های مورد نظر را با استفاده از تگ td تعریف کرده ایم.
  • به این نکته توجه کنید که آیتم ها بایستی به ترتیب آورده شوند.
شما میتوانید فیلم آموزشی این قسمت را با لینک مستقیم دانلود کنید.