متحرک سازی در HTML با تگ marquee به همراه فیلم آموزشی

در این مبحث از آموزش به بررسی یکی از تگ های جالب html به نام marquee میپردازیم که برای متحرک سازی عکس ها و متن ها در زبان html از آن استفاده میشود.

متحرک سازی در HTML

در زبان HTML برای متحرک سازی عکس ها و متن ها از تگ مارکی (marquee) استفاده می شود، البته این روش در طراحی سایت پیشنهاد نمی شود و برای متحرک سازی document های موجود در HTML بهتر است از کد های CSS استفاده کنیم.

اما دانستن این که در HTML چنین کاری قابل انجام دادن است، خالی از لطف نیست.

تگ marquee چیست و چگونه استفاده میشود؟

  •  برای متحرک سازی همانطور که گفته شد از تگ marquee استفاده می شود. تگ مارکی دارای تگ شروع و تگ پایان است.
  •  تگ marquee همراه با دو اتریبیوت behavior و direction تعریف می شود.
  • behavior که رفتار و یا نوع متحرک سازی آن و مشخص می کند.
  • direction که مسیر حرکت را مشخص می کند.

به عنوان مثال در کد زیر ما قصد داریم که با استفاده از تگ marquee مشخص کنیم که متن بین این تگ، از سمت راست به سمت چپ حرکت کند که از دایرکشن left استفاده می کنیم.

انواع اتریبیوت behavior

  • scroll :  وقتی که متن یا عکسی که بین دو تگ marquee قرار گرفته است، از سمت به سمت چپ حرکت کند وقتی که به آخر صفحه برسد دوباره از سمت راست به سمت چپ حرکت می کند.
  • slide :  در این رفتار وقتی که متن یا عکسی که بین دو تگ marquee قرار گرفته  است  از سمت راست به سمت چپ حرکت کند، وقتی که به آخر صفحه برسد در همانجا توقف می کند و همانند رفتار scrolll دوباره از سمت راست به سمت چپ حرکت نمی کند.
  • alternate : در این رفتار متن و یا عکسی که بین دو تگ مارکی (marquee) قرار گرفته به اصطلاح چپ و راست میشود، یعنی وقتی از سمت راست به سمت چپ حرکت می کند، وقتی به آخر می رسد دوباره از سمت چپ به سمت راست حرکت می کند.

کنترل سرعت متحرک سازی در HTML

با استفاده از اتریبیوت scrollamonunt میتوانید سرعت متن و یا عکس مورد نظر خود را افزایش و یا کاهش دهید.

هر چقدر عدد اختصاص داده شده بیشتر باشد سرعت حرکت آن نیز بیشتر خواهد بود.

 

شما میتوانید فیلم آموزشی این قسمت را با لینک مستقیم دانلود کنید.